Pazartesi, 04 Ekim 2010 17:55

02 10 2010

Dr.Burhan ÖZFATURA
 

 

Yaklaşık 50-60 yıldır, başlıktaki tabir, tüm Dünya’da çok yaygın olarak devam etmektedir. Hem de artan bir nefretle.

Zira; ABD yönetimleri her geçen gün; daha zalim, acımasız, sömürücü, saldırgan, pervasız, kan dökücü, küstah, güvenilmez-iki yüzlü hale gelmektedir.

Dünya’da zarar vermediği, masum kanı akıtmadığı, sömürmediği ülke ve bölge (Irak-Afganistan-Pakistan-Vietnam-Türkiye-Orta/Doğu-Afrika-tüm İslam Dünyası-Orta ve Güney Amerika-Meksika-Kafkasya-vs.) kalmamıştır.

Bütün terör örgütlerinin arkasında, planlayıcı, yönlendirici, kurucu ve destekleyici olarak, ABD vardır. (PKK-İran-El Kaide, vs. vs.) Ve utanmadan, terörle mücadele edebiyatı yapılmaktadır.

ABD halkı bana göre, Dünya’nın en zavallı halklarından biridir. Zira, kendisini yönetenlerin tümü (başkanları dahil) İsrail’in emrindedir. ABD’nin değil, İsrail’in çıkarlarına göre hareket edilmektedir. Tüm kaynaklar, İsrail için harcanmaktadır. (Son açıklamalara göre, ABD’deki yoksul sayısı, son 15 yılın zirvesine çıkmış, yoksulluk oranı yüzde 14,3’e; yoksul sayısı da 43,7 milyona yükselmiştir. Sigortasızların sayısı da 50,7 milyon olmuştur.) (Latin Amerikalıların yüzde 25,3’ü, siyahların yüzde 25,8’i, Asyalıların yüzde 12,5’i, beyazların da yüzde 9,4’ü fakirdir.) (7,5 milyon çocuğun sağlık sigortası yoktur.)

Niçin? Kaynaklar, efendi İsrail’in çıkarları uğruna yapılan savaşlarda, silah kartellerine akıtıldığı için.

Zavallı ABD halkı, vahşi kapitalizmin çarkları arasında ezilmekte; köle gibi çalışmakta; Yahudilere ait medya tarafından da, devamlı olarak beyni yıkanmaktadır. ABD’nin yönetiminde, hiçbir etkileri ve yetkileri yoktur. Senatör, Vali ve Başkan diye seçtiklerinin çoğu; İsrail, Rum ve Ermeni lobileri ile silah ve petrol kartellerinin emri altındadır. Halkın çoğunluğu umurlarında değildir. Zira, seçilmeleri para gücü ve lobilerin desteği ile gerçekleşmektedir.

(Ne yazık ki; aynı tablo, ülkemiz için de geçerlidir. ABD ve İsrail’in ciddi bir ağırlığı mevcuttur. Bize de, astronomik tutarlarda silah satmakta, ekonomimizi sömürmektedirler. Terörü, darbeleri ve huzursuzlukları yönetmektedirler.)

Herkes bilmektedir ki, 11 Eylül olayı, bir CIA-MOSSAD operasyonudur. İsrail çıkarları uğruna gerçekleştirilen Irak ve Afganistan işgallerine gerekçe üretmek için yapılmıştır. (ABD bu tür olaylara alışıktır. Pearl-Harbour baskını, Lusitanya gemisinin batırılması, vb. bu tür örneklerden bazılarıdır. Amaç, halkı galeyana getirmek, yapılacak operasyona destek sağlamaktır.)

Velhasıl, her olayın arkasında, büyük bir yalan ve İsrail’in çıkar hesapları yatmaktadır. Nitekim, çok abartılan İran olayının gerekçesi de budur;

1- Hepimiz biliyoruz ki, Orta-Doğu’daki terörist topluluk (Devlet değil) İsrail’dir. Ve ciddi bir nükleer güce sahiptir.

İran’ın, bugünkü konjonktürde nükleer silah üretmesi zordur. Fazla bir yararı da yoktur.

2- Amaç, İsrail’e daha fazla destek sağlamak, ABD’nin fakirlerinin hakkı olan kaynakları, bu ülkeye aktarmaktır.

3- Bir diğer amaç da; halkına sırtını dönmüş, demokrasiden nasipsiz, büyük bir afet geçirmiş Pakistanlı kardeşlerimize karşı bile duyarsız, Orta-Doğu ülkelerini soymaktır. Nasıl? Silah satarak..

- Dünya’daki her silah anlaşmasının, üçte ikisinde ABD mevcuttur. En büyük silah üreticisi, (kan ve hayat tacirleri) ABD ve AB’dedir.

- İran paranoyası ile; Dünya’daki doğal kaynakların yüzde 45’ine, petrol rezervlerinin yüzde 58’ine, doğalgaz rezervlerinin de yüzde 30’una sahip, Arap ülkelerinin kaynakları, sefalet çeken halklarına değil, ABD’nin kartellerine (elbette İsrail’e de) aktarılmaktadır. (18 Arap ülkesinde, 140 milyon kişi, yoksulluk sınırında yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 19’unun geliri, günlük 2 doların altındadır.)

- Akıllara durgunluk veren bir silah satışı; (daha doğrusu, zorbalıkla ve tehditle yapılan bir soygun) 123 milyar dolar… (150 milyar dolara kadar yükselebileceği ifade ediliyor.)

S. Arabistan, 67,8 milyar dolar; B.A.E. 35,6 milyar dolar; Umman 12,3 milyar dolar; Küveyt 7,1 milyar dolar; Niçin? Diktatörlükler, saltanatlar, krallık ve emirlikler devam etsin; İslam ülkeleri geri kalsın diye..

Elbette, bu baskı, soygun ve ahlaksızlık düzeni, ebediyen sürmeyecektir. En kısa zamanda, tepe-taklak olacaktır. Dua ediyor ve bekliyoruz..

www.burhanozfatura.org