Pazartesi, 22 Kasım 2010 07:17

22 Kasım 2010, SentezHaber

İnsan olarak çoğu zaman hazmetmekte zorlandığımız, hattâ şikâyet ettiğimiz şeyler vardır. Bir musîbete, bir hastalığa, hattâ nefsimizin hoşuna gitmeyen bir hâlâta dûçâr olduğumuz zaman “kaderi tenkît” cür’etine kadar vardırdığımız yakınmalar, şikâyetler sergileriz. Haklı olup olmadığımıza, lâyık olup olmadığımıza bakmadan hayattan beklentilerimizin gerçekleşmesini ister, verilenleri hor görür, hep daha fazlasını talep eder, hep daha yükseklere gözümüzü dikeriz. İstediğimiz verilmeyince, beklentimiz karşılanmayınca, hele de sâhip olduklarımız elimizden alınınca şikâyete kalkar, feryâdı basarız.  >>>DEVÂM