Çarşamba, 16 Şubat 2011 07:37

 

alt

SEBÎLÜRREŞÂD

 14 Rebîulevvel 1331 / 7 Şubat 1328 Pencşenbih 
 (20 Şubat 1913)


alt
 

 
Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed,
Aylar bize hep Muharrem oldu !
Akşam ne güneşli bir geceydi..
Eyvâh o da leyl-i mâtem oldu !
Âlem bugün üçyüzelli milyon
Mazlûma yaman bir âlem oldu:
Çiğnendi harîm-i pâki, Şer‘in,
Nâmûsa yabancı mahrem oldu !
Beyninde öten çanınsesinden
Binlerce minâre ebkem oldu !
Allâh içün Ey Nebiyy-i Ma‘sûm,
İslâm'ı bırakma böyle bîkes,
İslâm'ı bırakma böyle mazlûm. 
 
Not:
1) Belge yardımı için Ö. İ. PEKTAŞ'a, yakın alâkaları için M. Said İŞERİ ve bilhassa Ö. BAYRAM'a kalbî şükranlar.
2) Bu şiir, SAFAHÂT'a; "PEK HAZÎN BİR MEVLİD GECESİ / 12 Rebîülevvel 1331" başlığıyle alınmışdır. (bknz: SAFAHÂT, Yeni Asya -2007, s.197)
3) İstiklâl Marşı Şâirimizin Son Günleri:
http://www.tarimsalbilgi.org/forums/istiklal_marsi_sairimizin_son_gunleri-t1136.0.html