Perşembe, 14 Nisan 2011 10:07

 

- Sevgili Zafer KARLI'ya.. -

 
 
 
23 Mart 2011 günü Risale Haber’de Ömer Özcan imzâsı ile Said Nursi’nin ilk kez yayınlanan fotoğrafı” başlıklı bir haber yayınlanır.. Görmeyenler için önemli yerlerini buraya alalım:

Bediüzzaman Said Nursi 1. Dünya Savaşı yıllarında doğu cephesinde gönüllü alay komutanı olarak hizmet eder. Savaş esnasında yaralanıp 2,5 yıl
(1) Rusya'da esir kalır. Kosturma [Kostroma]’daki esaret günlerinde bir gün Rus Orduları Başkumandanı Nikola Nikoloviç kampa gelir. Bediüzzaman ayağa kalmaz. Bunun üzerine idam cezasına çarptırılır. Bediüzzaman son arzu olarak namaz kılmak ister. Rus komutan ve askerlerin şaşkın bakışları arasında namaz kılar. İşte tam o anda bu fotoğraf çekilir.
Fotoğraf, Kosturmalı bir Nur Talebesi tarafından Rus devlet arşivinden çıkarılıp Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi Abdullah Yeğin ağabeye ulaştırıldı. Fotoğrafı inceleyen Abdullah Yeğin, secdedeki kişinin Bediüzzaman olduğunu söyledi.
Fotoğrafın Risale Haber’de yayınlanmasını da isteyen Abdullah Yeğin, “Kat’i kanaatim var ki bu fotoğrafta namaz kılan Bediüzzaman Said Nursi’dir. Üstad Hazretlerine çok benziyor. Silahlı askerler de Rus askerleridir. Bunu yayınlayabilirsin, yayınlamakta hiçbir mahzur yoktur” dedi.
Yine Bediüzzaman’ın avukatlarından Gültekin Sarıgül de Risale Haber’e yaptığı açıklamada fotoğrafı incelediğini ve söz konusu kişinin Said Nursi olduğunu söyledi.(2) 

Hz. Üstâd’ın tam yüz sene evvel aşâire verdiği dersleri çok okur/söyleriz..: Zîrâ çok silik söz ticâretde geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim içün hüsn-i zan edip tamâmını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim hâlde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayâlin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduâyı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz. (Münâzarât)
 
Bu merak-âver haberi okuyanlar hemen kaleme sarılıp duygu ve düşüncelerini yorumlara dökerler.. Tam 49 yorum.. Tavsiye ederim.. Duyduklarımızı ne derece mihenge vurduğumuzun fotoğrafıdır.. Nev‘-i insânın yüzde sekseni ehl-i tahqiq değildir ki, haqîkate nüfûz etsin ve haqîkati haqîkat tanıyıp kabul etsin. Belki, sûrete, hüsn-i zanna binâen, makbul ve mûtemed insanlardan işittikleri mesâili taklîden kabul ederler. Hattâ, kuvvetli bir haqîkati zaîf bir adamın elinde zaîf görür ve kıymetsiz bir mes’eleyi kıymetdâr bir adamın elinde görse, kıymetdâr telâqqî eder. (Mektûbât)”  tesbîtinin ne kadar yerinde olduğunun da..  
 
Çok isâbetli yorumlar var gerçekten..:
 
Bitlisli Nur Talebesi
Ben resmin üstada ait olduğuna pek inanamadım belkide yanılıyorum ama hiç o edayı bulamadım ve benzetmedim ama resim çok ama çok etkileyici hakikaten üstat ise ki ,üstadın şanına yakışır aynen öylede yapmıştır zerre şüphem yok o zaman bu resim çoklarına tokat gibi gelecek.
 
M.Selim PARLAKOĞLU
Bu tarz belgelere ihtiyatlı yaklaşmamız lazım.O belgenin kaynağını ve o belge ile ilgili dökümanları görmeden kesin karar verilemez.Bence resimde secdeye giden bir bayanı andırıyor.Gömlek veya fistanının desenli olması ayrıca altta geniş şalvara benzer kıyafetinin yanısıra iri cüsseli olması da konuya dikkatli yaklaşmamızı gerektiriyor. Vesselam....
 
ilker cihan
sayın site yöneticileri, yapmayın ne olur . içinde nurculuk veya Üsdadımızın ismi geçen her şeyi bu siteye lütfen koymayınız. bu resimdeki zatın üsdad olması mümkün değil. Yeğin Abinin onaylaması bu resmin Üsdad olduğunun delili olamaz. Buradaki görüntü asla ve asla Nikolanın önünde ayağa kalkmayacak cesaret ve kahramanlık timsali Üsdadımın olamaz.
 
barihci
Kim neye dayanarak kesin diyor anlamadım.Muhtemelen Balkan savaşında çekilmiş bir resim.amaz kılan da bulgar mezalimine uğramış aziz bir müslüman.
 
zehra
rus arşivlerinde bulunan böylesi ilgi çeken bir fotoğraf ön, alt, yan yada arka yüzünde mutlaka bir açıklayıcı bilgiye sahib olunmalı değilmiydi? Üstelik, üstadın Kosturmada esir iken henüz kırkı dahi bulmayan yaşı biliniyor iken, resimdeki zatın el ve pozisyonundan altmışı geçkin olduğu göze çarpıyor. En iyisi, bu tür kesin olmayan bilgileri belge kabul etmemek ve henüz ispatlanmamış iken üstünkörü üzerine atlamamak muhakkik olan Nur talebelerinin şeni olmalıdır.
 
Şubat
Yayınlanan fotoğraf ile benim kendi hisseme aldığım ders şudur: Üstadımızın gerek sosyal hayat gerekse ülkelerin idaresi için ısrarla üzerinde durduğu MEŞVERET, ehil kişilerle meşveret ama bu da yeterli değil konusunda uzman yani MAHARETİ SALAHATE RACİH TUTAN bir meşveret in önemini kendi nefsime bir kez daha ders almış oldum. Kaldı ki üstadımız bile kendi sözlerinin mihenge vurulmasını vazediyorken, iş ve sanat noktasında (ki buradaki tarihi bir vesikanın gerçekliği sorgusu idi) mahareti önceleyen bir anlayış gerekiyor. Abilerin isimleri zikredilmese bence de iyi olur idi. Zira abi kendi yorumunu ifade etmiş. Kaldı ki bir abiden bu askerlerin Rus askeri olup olmadığının teyidini ifade edecek bir tarihçi vukufiyeti beklemek de doğru değil..”
 
Fotoğrafın kesin olarak Bedîüzzaman’a âid olduğunu izhâr edenler ekseriyette idi tabîî ki.. Koca Bedî‘’i doğrular şekilde: İşte, şimdi salâhat ve mahâreti, tâbir-i âharla fazîleti ve hamiyyeti, nûr-i kalb ve nûr-i fikri cem‘ edenler vezâife kifâyet etmezler. Öyleyse, yâ mahârettir veya salâhattir. San’atta mahâret ise müreccahtır. (Münâzarât)”  
 
Gidişâtın vahâmetini fark eden salâhat ve mahâret sâhipleri “haber”e bîgâne kalamazlar..
 
Mustafa ARMAĞAN, 27 Mart’taki yazısının sonunda, Asparagas Said Nursi’ye de mi sıçradı? ara başlığı altında bir fotoğraf eşliğinde şöyle değinir:
 
Bir internet sitesinde flaş haber: Yere kapaklanmış bir adam, etrafta onu seyreden askerler. Güya bu fotoğraf Said Nursi’nin Rusya’da başkomutana ayağa kalkmadığı için idam edilmesinden önce namaz kıldığı sahneymiş. Böylesine çarpıcı bir fotoğrafa bigane kalabilecek kaç tane site olabilir? Nitekim irili ufaklı birçok sitede görüyoruz onu, tabii altında da okkalı yorumlar. Oysa bu fotoğrafın birazcık araştırmayla Rusya’da çekilmediği anlaşılabilirdi. 1) Yıllar önce “İdamdan önce son namaz” diye Bulgar köylerinde çekilmiş bir fotoğraf olduğu belirtilerek yayınlanmıştı. 2) Askerler Rus değil, Bulgar askeriydi (üniformaya dikkat). 3) Nursi’nin üstünde hiçbir zaman bu tür bir kazak göremezsiniz. 4) “Secde eden” kişinin birkaç dakika önce çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak bu tartışmayı bitiriyorum.27 Mart 2011, Pazar (3)
alt
 
Der demesine ama onun demesi ile tartışma bitmez..
 
Akabinde, Mert bir muhâbirimiz, R. Haber’de, bu yazıyı yeni bir haber yapar:
 
Somut bir delil gösterilemezken "bir yazar" tartışmayla ilgili ikinci bir fotoğraf yayınladı
Yakın tarihle ilgili popüler ve sansasyonele dönük yazılarıyla bilinen "bir yazar", isim vermeden Risale Haber'i "asparagas" haber yapmakla itham etti.(4)
 
Hâlbûki, “bir yazar”ın yaptığı sâdece teşekküre lâyık bir tashihdir!..
 
Bir teşekkürlük tashih de Dr. Ramazan BALCI’dan gelir:
 
.. Ama bu meseleye bir şekilde ben de tarafım! Birimizin hatası diğerlerinin hukukunu da zayi eder. Şahsen yaşanan gelişmeleri yadırgıyorum. İki ay önce yazdığım mailin kopyasını veriyorum:
“O esaret hâdisesi aslı doğrudur. Fakat şahidim olmadığından tafsilen beyan etmemiştim. Yalnız bir manga beni idam etmek için geldiğini bilmiyordum, sonra anladım. Ve Rus Kumandanı tarziye için Rusça bir şeyler söyledi, ben bilmedim. Demek hazır bulunan ve bu hâdiseyi gazeteye ihbar eden Müslüman yüzbaşı anlamış ki, kumandan tekrar tekrar "Affet" demiş!”
Yukarıda Üstadın mektubunda geçen, “Bir manga beni idam etmek geldiğini bilmiyordum. Sonra anladım” ifadesi darağacı kuruldu Üstad namaz kılmak için izin istedi, namaza durdu gibi ifadelerin hayal mahsulü olduğunu gösterir.
Aynı şekilde “Ve Rus Kumandanı tarziye için Rusça bir şeyler söyledi, ben bilmedim...” ifadelerinden de gerek tarihçeye alınan gerekse Hür Adam’a alınan idam sahnelerinin açıkça uydurma olduğu anlaşılır.
Bana göre Bu konuda Üstadın yazdığı ile iktifa etmelidir.
Fotoğrafa gelince.
Üstad o dönemde 36-38 yaşında tabiri caiz ise bıçkın gibi bir delikanlı, fotoğraf 70’lik görünüyor.
Kıyafetine bakılırsa bir kadın olma ihtimali var. O dönemde esirlerin kıyafetine bakmalı. Askerlerin çokluğu, Karakışın bulunmaması da şüphe verici şeyler.
Hani ne olur olmaz araştırmaya değer…
(R. Haber, 29 Mart 2011 Salı) (5)
 
Ayni gün yerinde bir kararla Yayın Yönetmeni Kemâl BENEK, bir "helâllik" yayınlar.. (6)

(*)

 
Son olarak Ahmet Bilgi'nin haberi (R. Haber, 13 Nisan 2011) ile hâdise yeni fotoğraflar ve bilgilerle vuzûha kavuşmuş görünüyor .. Her ne kadar, Fotoğrafa yapılan itirazlarla ilgili bugüne kadar herhangi bir belge gösterilemezken ..(7) cümlesinin mânâsını anlamakta mâzur olsak da.. Ne yâni, olmayan şeyin belgesi mi olur?
 
 
NETÎCE:
 
Hâdisenin hür bir zeminde tartışılması fotoğraf gerçeğinin açıklığa kavuşmasına sebep olmuştur.. Herhâlde iyi niyetin kerâmeti olsa gerek.. Baştan bu yana emeği ve adı geçen, muhâbirinden, muhâlif / muvâfık yorumcusuna herkesten Allah râzı olsun.. İstifâde ettik..
 
Şimdilik fotoğraf serüveni mutlu sonla bitmiş görünüyor..
 
(1): 2,5 yıl yanlış. Esâret târîhi belli (19 Şubat 1331, 3 Mart 1916), vatana avdet târîhi belli (18 Hazîran 1334-1918): 2 sene 3 ay 15 gün, esâret yolculuğunun tamâmı.. 
http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/129-bediuzzaman-in-esaret-suresi
 
Bilâl TUNÇ

(*): 30 Mart Çarşanba günü R. Haber adına yayınlanan Abdurrahman IRAZ'ın, "Resim tartışması ve Mustafa Armağan" başlıklı, aşağıda linki verilen yazısı sehven atlanmıştır. Kendisinden, R. Haber'den ve Herkesden Özür diliyorum. B.T.
http://www.risalehaber.com/author_article_detail.php?id=9922