Cuma, 17 Haziran 2011 18:14

KENDİME SİTEM
 
İlhâmına zincir mi vuruldu?
Rûhun mu, hayâlin mi yoruldu?
Yaş böyle kemâl bulduğu anda
Paslandı kılıç, kaldı mı kında?
 
Sen, belli ki, bir hayli değişdin:
Tam hiss-i selîm, akl-ı selîmin
Hükmetdiği bir çağda bu susman
Olmaz mı tuhaf, hayrete şâyân?..
 
Esrârına garkol, yine, şi’rin;
Rikkatli yüreklerde bu sihrin
Bir beste duyursun yücelerden,
Lâhûta çıkar rûhları yerden... 
 
   Ekrem KILIÇ