Cuma, 04 Ekim 2013 09:38

 
Muhterem Ahmed Akgündüz’ün “Arşiv Belgeleri Işığında BEDÎÜZZAMAN SAÎD NURSÎ ve İLMÎ ŞAHSİYETİ – 1” çalışmasına sâdece bir göz gezdirebildim.. İleride inşâallah dahâ arîz/amîq okuma ve faydalanma imkânımız olur..
Herkesin bildiği gibi, kitap; hazırlık, yazılma, basım/yayın safhalarında çok büyük iddiâlarla tanıtıldı.. İster istemez efkâr-ı âmme olağanüstü beklentilere sokuldu.. Fakīr de aşırı beklentilere kapılanlardanım.. Öyle yâ; önceki pek çok çalışma, onbinlerce belge, Ağabeyler’den icâzet, OSAV desteği, akademisyenlik avantajları, ..., Ahmed Akgündüz’den başkasına nasip olmadı bugüne kadar..
Kitabı, biraz musahhih gözüyle okudum.. Üzerinde işâretlemeler yaptım.. Değerli Bahaeddin Sağlam tarafından yapılan tesbit, tashih ve tahlilleri [*] de okudum.. Doğrusu tam bir inkisâr-ı hayâl içindeyim!.. Velhâsıl, "Benim oğlum binâ okur, döner döner döner gene okur" olmuş.. Anlayacağınız, garb cephesinde değişen bir şey yok!.. Ümidler yine bir başka bahâra!...
Kaynaklardan iktibas yapılırken tahkikden geçirilmemiş.. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış olarak alınmış.. Yanlış okumalar, çevirmeler var.. Muğlak ifâdeler hayli fazla.. Mürettip/musahhih hatâları bir tarafa, ciddî sehivler var.. Ve bunların miktârı musâmaha sınırlarının üzerinde..
Örneklendirelim:
386. sayfadaki makāle aslındaki “şemâtet شماتت” (şamata) kelimesi, ”şeâmet شئآمت” olarak okununca (s. 387) “uğursuzluk” olarak sâdeleştirilmiş (s.385, [*]).
s.424-27'deki Rûmî aylar, Mîlâdî takvimdeki ay sırasına göre, dolayısıyle yanlış kullanılmışlar!.. Yanlış, 4 sayfada tam 40 def'a tekrarlanmış!.. (Mîlâdîde Ocak "1. ay" iken, Rûmî'de "1. ay" Mart'tır.) 
http://193.255.138.2/takvim.asp

s. 458’de, “Tercümân-ı Efkâr gazetesindeki128 yazısı”  denilmiş ki, ortada hiçbir belge yokken muhayyileden hüküm çıkartılmış!.. [**][*]
Münâzarât’ın başlarındaki “İfâde-i Merâm …”ın ilk cümlesinde geçen “savâb [صواب]” kelimesi, “sevâb [ثواب]” şeklinde okunmuş![**]
“1160 küsûr sayfalık bir çalışmada bunlar devede kulak bile değil.”, “Bu kadarcık kusur, kadı kızında da olur..” deyip geçemeyiz.. Söz konusu olan; herhangi bir köşe yazısı değil, dost/düşman pek çok gözlerin üzerine çevrildiği çok iddiâlı ve akademik bir çalışma!..
Kanâatimce, iş çok aceleye getirilmiş.. Gereksiz teferruâtla hacim çok fazla genişletilmiş.. Doğru dürüst bir tashih yapılmamış.. İlk müsvedde hâlinde iken basılmış.. Kitabın sonuna bir yanlış/doğru cedveli eklemek bile kimsenin aklına gelmemiş! Neden acele edildiyse!?...

Araştırmacılar, hep belge yetersizliğinden, devlet arşivlerinin kapalı olduğundan yakınırlar.. Bir dahâ gördük ki, doğru bir Târihçe ortaya konulamaması, sâdece devlet arşivlerinin kapalı olmasından, belge yetersizliğinden değilmiş.. İşte, 50 000’den fazla belgeye rağmen netîce ortada!.. Un var, yağ var, şeker var.. Her türlü imkânlar emre âmâde.. Ama helva yok!.. Ne menem bir iştir anlamak zor!.. İnşâallah tesbitler dikkate alınır da gelecek cildler dahâ îtinâlı basılır!...

Belgeler kitaba damgasını vurmuş.. Renklendirmiş, güzellik katmış.. En fazla onları beğendim.. Böyle; çevirmeli, yorumlu bir çalışma yerine sâdece belge asıllarının (doğru okunuşları ile berâber) bulunduğu bir atlas, bir katalog çalışması yapılsa dahâ iyi mi olurdu diye aklıma geliyor?..

Bizlerin ekseriyet îtibâriyle şöyle bir z‘afımız var: Bir sözü hatırlı bir kimseden duymuş veyâ okumuşssak onu delilsiz kabûl ediyoruz.. Yarım asrı geçen yanlışlar böyle geldi.. Şimdi geniş hacimli, bol belgeli ve akademik etiketli bir çalışma var elimizde.. Umalım ki, bu eser bir o kadar dahâ bizi yanlışlarla hemhâl etmesin..

Üstâd Târihçesi ile ilgili çalışacak araştırmacılara evvel/âhir tavsiyem, kaynaklardan faydalanırlarken kılı kırk yarsınlar.. Bir de gayr-i akademik şu tesbitlere şöyle bir göz atsınlar: DOĞRU TÂRİHÇELER İÇİN

Tabîî herşey’e rağmen çok nâdîde belgeler ihtivâ eden bu kıymetli eserden istifâde edeceğiz.. Bu vesîle ile Ahmed Akgündüz Beyefendiye üstün gayretlerinden ötürü tebrik, teşekkür ve takdirlerimi arz ediyorum.. Hürmet ve muhabbetler ediyorum.. Niyetimiz bağcı dövmek değil, üzüm yemek.. Biraz sürç-i lisan ettikse afvola..

B. Tunç

İLGİ: http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/174-abibsnis-1
*****

 Ahmed Akgündüz'e konu ile ilgili mesajımız:

Selâmünaleyküm Aziz ve Muhterem Hocam,
 
“Arşiv Belgeleri Işığında BEDÎÜZZAMAN SAÎD NURSÎ ve İLMÎ ŞAHSİYETİ – 1eserinizin Bedîüzzaman ve Risâle-i Nur Külliyâtı târihçeleri için vazgeçilmez bir kaynak olacağı şüphesiz.. Zât-ı âlînizden, sebep olanlardan, emeği geçenlerden Allah râzı olsun..
 
Değerli Hocam, http://www.risaletashih.com/ sitemizdeki, çalışmanızla ilgili tashih, tenkid ve yorumları bilgilerinize sunuyorum..
 
http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/174-abibsnis-1
 
 
 
 
Ahmed Akgündüz'ün 7 Ekim 2013 târihli cevâbî mesajı:

Efendim
Tamami nazara alinacaktir
Hurmetlerimle