KÜRD TEÂVÜN VE TERAKKĪ GAZTESİ

25 Zilka‘de 1326             6 K.evvel 1324

[19 Aralık 1908]

(Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzamân Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyeti -1, Prof. Dr. A. Akgündüz, 2013 , s. 480-484)

 

Bedîüzzamân Saîd-i Kürdînin Meb'ûsâna HitâbıHitâbenin devâmı >>: http://www.nuralemi.com/sayfalar.php?id=36&sayfaNo=513&mode=b%20