Pazartesi, 15 Nisan 2013

Sabri Halıcı Ağabey’in “AZİZ ÜSTÂDIMIZ” Kasîdesi 

Kadîm dostum ve sevgili kardeşim Osman Körükçü beyle ara sıra bilgi/belge/fikir alışverişi yaparız.. Araştırmacıdır, müdakkiktir.. Kendisinden çokca istifâde ederim.. Yine öyle oldu..

Son telefon görüşmemizde mevzû, Halıcı Sabri Ağabey’in kasîdesiydi..:

"Hâmisen: Bu sâatde Konyalı Sabri de, Halil İbrâhim ve Hasan Feyzi tarzında vasiyetnâmem münâsebetiyle kısa, fakat güzel bir kasîde yazmış, Üstâdına çok ziyâde kıymet vermiş; kendi hüsn-i zannının parlak aynasında, bu biçâre kardeşine fevkal'âde ehemmiyet vermiş. Ve oranın âlimleri pek ciddî Nûr'a çalışmalarını yazıyor.
Ben de derim: O Üstad nâmı verdiği ve çok kıymet verdiği şahıs ise, Risâle-i Nûr’un şahs-ı ma'nevîsi olabilir. Ben de onun nâmına kabûl ettim, Lâhikaya geçirdim, hem size de bir sûretini gönderdim. .." 
Emirdağ L.
http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=EmirdagLahikasi&Page=122

Osman Kardeşim, Kasîdenin izini bulmuş, ulaşmak istiyordu.. Bense böyle bir kasîdeden ilk def’a haberdâr oluyordum.. Yapılacak iş, ehlini bulmaktı.. Öyle yaptım.. Birkaç genç araştırmacımıza ricâ ettim.. Himmet, Muhammed Serkan bey kardeşimizden geldi.. Zengin arşivinden çıkarıp göndermiş Halıcı Sabri Ağabeyin kasîdesini.. Kendisine müteşekkirim..

Güzel bir muhâvere ve işbirliği netîcesinde ulaşabildiğimiz bu güzelliği, Hz. Bedîüzzamân’ın (Sabri’nin Üstâd dediği, benim şahsım değil belki Risâle-i Nûr’un şahs-ı ma‘nevîsidir. O ma‘nâ ile kabûl ediyorum.) buyurdukları Kasîdeyi meraklılarına takdim ediyoruz:

Gönüllerimizin nûru sensin aziz Üstâdımız

Müslümanlığın sürûru sensin aziz Üstâdımız

Her güçlüğe göğüs geren, sevgisini Hakk’a veren

Bize nur yolunu gösteren sensin aziz Üstâdımız

Uzağız şöhretten, şandan, bu aşkla bağlıyız candan

Bize her yolda kumandan sensin aziz Üstâdımız

Adın zikrolur her yerde, varlığın ilâçtır her derde

Şu münâfıklara perde sensin aziz Üstâdımız

Mü’minlerin temel taşı, îmanların arkadaşı

Risâle-i Nûr’un başı sensin aziz Üstâdımız

Sevgin yanar içimizde, yürürüz açtığın izde

Bu aşkı yerleştiren bizde sensin aziz Üstâdımız

Canlarımız olsun fedâ Risâle-i Nur uğruna

Yâ gāziyiz, yâ şühedâ Risâle-i Nur uğruna

Gönlümüz aşk ile vurur, alnımız oldukça nur

Akıp giden sular durur Risâle-i Nur uğruna

Biz her hayâlden geçmişiz, nur şerbeti içmişiz

Ma‘nevî cihad açmışız Risâle-i Nur uğruna

Pîrimizin, nûrumuzun yâ Rab ömrü olsun uzun

Bizleri eyleme mahzun Risâle-i Nur uğruna

Dahâ çok yaşasın Üstâd, kalbimizde budur murad

Bizi gamdan eyle âzâd Risâle-i Nur uğruna, âmîn

Yâ Rab bizleri ağlatma, derd-i hicranla çağlatma,

Yüreklerimizi dağlatma Risâle-i Nur uğruna!..

 

Cenâb-ı Mevlâ, Aziz Üstâd Bedîüzzamân ve cihanbahâ talebelerinden ebeden râzı olsun..