Cumartesi, 15 Kasım 2008 18:16

1


Bizim Aile, Haziran 2008:8
A.Mithat Efendi ile ilgili kısmından:
 
".. Batılı filozofların İslâmiyet aleyhindeki fikirlerini neşriyât

yoluyla savunmuş .."

".. Batılı filozofların İslâmiyet aleyhindeki fikirlerine karşı

neşriyât yoluyla İslâmiyet'i savunmuş .."

2


Y.Asya / İlâve, 23 Mart 08, Batılı Aydınların Gözüyle

 

Bedîüzzaman ve Demokrasi:

“Bedîüzzaman Saîd Nursî, yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslâm

mütefekkirlerinden biridir. 1876’da Bitlis’in Hizan kazâsına bağlı İsparit
nâhiyesinin Nurs köyünde dünyâya gelmiş, ..”

“Bedîüzzaman Saîd Nursî, yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslâm

mütefekkirlerinden biridir. 1878’de Bitlis’in Hizan kazâsına bağlı İsparit

nâhiyesinin Nurs köyünde dünyâya gelmiş, ..”


Sabır Kuvveti (2), Yeni Asya, 10 Kasım 2007 Cumartesi:
“… Bazen başımı alıp sahil kenarına gidiyordum. O dalgalarla

beraber ağlıyordum. …”

“… Bazen başımı alıp sâhile gidiyordum. O dalgalarla beraber

ağlıyordum. …”

“… Bazen başımı alıp deniz kenarına gidiyordum. O dalgalarla

beraber ağlıyordum. …”

Sâhil: Su ve deniz kenarı, kıyı, yalı.

4   


Parıltı, Y.Asya, 11 Haziran 2008
“Bediüzzaman, 19 Şubat 1916 (1)'da bir ayağı kırık vaziyette Ruslara esir
 
düştü. İki buçuk seneye yakın (2) Kosturma’da esir kaldı.”
(1) Bedîüzzamân’ın esir düştüğü târih; Rûmî 19 Şubat 1331, Mîlâdî 3 Mart

1916.

 
 
(2) Esir düştüğü 3 Mart 1916’dan İstanbul’a dönüşüne kadar geçen

sürenin tamâmı; 2 sene, 3 ay, 15 gün. İki hafta veyâ 2 ay kadar Bitlis’te, muhtemelen

Eylül sonlarına kadar da Tiflis’te tedâvi gördüğü ve firârda geçen süreler de

dikkate alınırsa Kostroma’da kaldığı süre 18 ay kadar olur.