Perşembe, 02 Aralık 2010 13:59

Ömer ÖZCAN'a
 
Selâmün Aleyküm..
 
Mâşâallah, çok kıymetli hâtıralar!.. Risâle-i Nur ve Bedîüzzaman çalışmaları için çok önemli..
 
Her baskıda görülebilecek bâzı dizgi/baskı yanlışlarından sarf-ı nazar, imlâda dahâ hassas olunabilirdi. Meselâ, özel isimlerde TDK’ya uyulmayabilirdi.. Muhammed’i, Mehmed olarak yazmak mümkünse de, Mehmet şeklinde yazmak uygun olmamış..  
 
Mevcud nüshalardaki yanlışlar, gelecek baskılarda yâ yerinde veyâ dipnotlarla düzeltilebilirse dahâ hoş olur?
 
Semeredâr çalışmalarınızın devâmını dilerim..
 
                                                                         B. Tunç   
 
 
AĞABEYLER ANLATIYOR-1 (6. baskı)
alt
14
Altıncı Mes’ele’de geçen, “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ‘Bize Hâlikımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar’ dediler. Ben dedim: ‘Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlikı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.’” ricasını Abdullah Ağabey’in yaptığını duymuştum ..
(Cümleler arasındaki geçişlerde bir düzensizlik var gibi.. Şöyle olsa dahâ tutarlı olacak sanki..)
Altıncı Mes’ele’de geçen, “Bize Hâlikımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’dan bahsetmiyorlar” ricâsını Abdullah Ağabey’in yaptığını duymuştum ..
48
.. Kurân’a ittiba etme büyük bir hatâ ve gerilik olduğunu, ..
.. Kurân’a ittiba etmenin büyük bir hatâ ve gerilik olduğunu, ..
54
Isparta Senirkent’te meskûn ..
Isparta Senirkent’te mukîm ..
59
1926 senesinde Barla’ya nefyedilen ..
1927 senesinde Barla’ya nefyedilen ..
93
İlk hayâtını Üstâd’ımızın yeğeni Abdurrahman Ağabeyin yazdığını biliyoruz, ..
(İlk Târihçe’yi Müküslü Hamza Ağabey yazıyor!. Araştırılması..)
110
İşte bu dağlar arasında bir ilçe var ki, tertemiz insanları ve havasıyle bizleri mest etti. Bu ilçenin adı, Küre.
İşte bu dağlar arasında bir şehir var ki, tertemiz insanları ve havasıyle bizleri mest etti. Bu şehrin adı, Küre.
 
(İlçe deyince, Küre ilçesinin bütün köy, kasaba ve arâzisi içine girer. “şehir” dahâ uygun.)
115
“Münasiptir. İnşaallah kurtulur.”
“Münasiptir. İnşâallah kurtulurlar.”
139
Tunceli harekâtı 1942’de yapıldı.
Tunceli harekâtı 1937-38’de yapıldı.
 
146
“Üstâd’ımız Barla’da 8,5 sene kaldı. ..”
“Üstâd’ımız Barla’da 7,5 seneye yakın kaldı. ..”
151
.. o günküdükkânının ..
.. o günkü dükkânının ..
170
Mehmet Celâlî
Mehmed(Muhammed) Celâlî
(Hiç değilse Özel isimlerde TDK’yı bir kenara bırakmak iyi olur.)
226
(resim altı)
Mustafa: Solda Türkmenoğlu, sağda ..
Solda, Mustafa Türkmenoğlu; sağda, ..
236
Arkasına da ayaküstü aceleyle bir dua bile yazıverdi.
(Duâ’nın yazılması uygun olurdu..)
237
 
(Mustafa Gül Ağabey’in duâsı biraz karışık gibi. Okunuşu tam olarak yazılsa uygun olur.)
241
Şemsettin Yeşil (fotoğraf)
(Fotoğraf, Şemseddin Yeşil’e benzemiyor. Sâlih Yeşil olabilir.)
251
(fotoğraf)
(Hasan Feyzi Ağabey’in fotoğrafı, meselâ 254. sayfaya konulsa dahâ uygun olurdu.)
281
…, 1934 Eskişehir,
…, 1935 Eskişehir,
281
Özvalvaç
(?)
Özyalvaç
282-83
(fotoğraf ve fotoğraf altı)
(Fotoğraf ve fotoğraf altı farklı.)
291
.., Nûr-u Ahmedî ile (a.s.m.) alâkadardır.
.., Nûr-u Ahmedî ile (a.s.m) alâkadardır.
(a.s.m.’de m’den sonra nokta lüzumsuz.)
303
1952
1956
354
“Üstad, insanların şahsî kusurlara bakmazdı”
“Üstâd, insanların şahsî kusurlarına bakmazdı”
395
.. notlardan istifâ etmemize ..
.. notlardan istifâde etmemize ..
 
 
 
AĞABEYLER ANLATIYOR-2 (2008)
alt
13
.. nasıl geçiminizi nasıl temin..
(Mükerrer kelime.)
59
“Elim-Lâm-Mim”
“Elif-Lâm-Mim”
73
Dayımda ..
Dayım da ..
83
SITKI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ..
‘SITKI ÜSTAD’, BEDİÜZZAMÂN’IN ..
84
nev-i şahsına
nevi şahsına
92
.., 1925 senesinde, Burdur’a .. Altı ay kadar sonra da Burdur’dan Isparta’nın Barla nâhiyesine ikinci kere nefyedilmiştir.
.., 1926 senesinde, Burdur'a .. Sekiz-sekizbuçuk ay kadar sonra da Burdur’dan Isparta’ya, yaklaşık bir ay sonra da Barla’ya nefyedilmiştir.  
http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/186-sueguen-btunc
126
Baktım yine beni takip ediliyorum.
(Cümle bozuk)
147
.. dışında kimseyi almışlar.
.. dışında kimseyi almamışlar.
148
.. ilçesine bağlık ..
.. ilçesine bağlı ..
155
Delikliçınar da ..
Delikliçınar’da ..
156
.. bir soba bile koymamışlar. .. soğukta ölüme terk ettikleri ..
(Berâat ve tahliye yaz mevsiminde!.)
176
.., ama poliste ..
.., ama polis te(de) ..
198
.. kabri ..
.. nâşı ..
203
.. Eğirdir, Barla.. Kazâlar yâni.
(Barla, “kazâ” değil!)
207
.. inşatlar ..
.. inşâatlar ..
211
.. dükkanını vardık.
.. dükkânına vardık.
230
.. Risale-i Nurl’u ..
.. Risâle-i Nûr’u .. / .. Risâle-i Nurları ..
230
Yani birazda o ..
Yani biraz da o ..
231
.. posta arasına ..
.. posta arabasına ..
267
Arkadaşlarımızda ..
Arkadaşlarımız da ..
268
Arap talebe: “Siz senelerce bizi ..”
(Bu cümle fazla gibi..)
275
 
(Son paragrafdaki bilgiler târihî gerçeklere uymuyor!.)
287
Üstad’ımızda ..
Üstâd’ımız da ..
291
.. 1925 senesine kadar devam eder.
.. 1926 senesine kadar devam eder.
291
.. 1934 Eskişehir Mahkemesi..
.. 1935 Eskişehir Mahkemesi..
303
Bir müddet sonra o şahıs ban ‘Hududa yaklaştık. ..’
Bir müddet sonra o şahıs bana; ‘Hudûda yaklaştık. ..’ dedi.
307
Bizde kertenkeleyi ..
Biz de kertenkeleyi ..
310
.., Üstad seyrettim.
.., Üstâd’ı seyrettim.
312
Fakih (?)
Faka(h) (?)
314
.. yapancı köylü ..
.. yabancı köylü ..
333
Sizin de zoruna gider ..
Sizin de zorunuza gider ..
335
.. dinleyim Hâkim ..
.. dinleyen Hâkim ..
336
.., değil mi?” dedi.
.., değil mi?” dedim.
336
Faruk kardeşin ..
Faruk kardeşim ../ Faruk kardeş ..
353
.., sulayıversin.
.., sulayıverirsin.
374
.. direk trenle ..
.. direkt trenle ..
418
(fotoğraf)
(fotoğraf altyazısı ?)
435
.. Nazili’den ..
Nazilli’den
445
.. hiçbir şey zaman kaybetmeyen ..
(Cümle biraz karışık gibi.)
468
İhtisasını aynı fakültedeki ..
(Cümlede mükerrer kelime!..)
471
.. hiç gaileye almadan ..
.. hiç kàle almadan ..
489
Türkiye bulunduğu ..
Türkiye’de bulunduğu ..
510
.. istişârede bulacaktım.
.. istişârede bulunacaktım.
514
Her zamanda” (Selahaddin Durdu ..
(Burada bir karışıklık var mı?)
521
.., sâat gecenin yedisidir.
(Buradaki sâatin alaturka olduğunu dipnot olarak belirtmek uygun olur sanırım.)
540
1935-1943 ..
1936-1943 ..
 
 
 
AĞABEYLER ANLATIYOR-3 (2009)
alt
10
, .. 1925 senesinde Barla’ya ..
, .. 1927 senesinde Barla’ya ..
26
.. artırma da 26 miyar ..
.. artırmada 26 milyar ..
34
“Üstâdım Yakup Bey ..”
“Üstâdım, Yakup Bey ..”
36
Eskişehirde ..
Eskişehirde ..
44
.. bizde rahatladık.
.. biz de rahatladık.
66
.., hâtıra oldurdu ..
.., hâtıra olurdu ..
71
.. ordu saflarında ..
.. ordu saflarına ..
119
1898
1897
162
.. gözüme ..
.. gözüne ..
184
Böyle takvâ bir insandı ..
Böyle takvâ bir insandı .. / Böyle takvâ ehli bir insandı ..
189
Bu şekilde uzun şekilde ..
(Mükerrer kelimeler!)
214
.. Ankara Piyer Loti Otelinde ..
(?)
215
.., Dötrçeşme ..
.., Dörtçeşme ..
220
.. Diyarbakır o sıcağında ..
(?)
.. Diyarbakır’ın o sıcağında ..
229
.. dersten sonra otelie ..
.. dersten sonra otele ..
244
1943 yılında Üstâd Bedîüzzaman Hazretlerini Emirdağ’da ..
(Üstâd, 1944’de henüz Emirdağ’da değil. 1944 olabilir.)
1944 yılında Üstâd Bedîüzzaman Hazretlerine Emirdağ’da ..
247
Yolda kestâne satmaya bile düşündüm.
Yolda kestâne satmayı bile düşündüm.
258-9
Koca Câmii’de ..
(Câmiin ismi, “Koca Câmi’ ” ise:)
Koca Câmi’de ..
(Câmiin ismi, “Koca Câmii ” ise:)
Koca Câmii’nde ..
258
Hali Hoca
Halil Hoca
267
.. VEFAT VEFÂTI
.. VEFÂTI
271
.. Hocaefendiye ..
.. Hocaefendiyi ..
281
.. araça ..
.. araca ..
301
.., 12 Eylül dönemimin
.., 12 Eylül döneminin
 
 
 
AĞABEYLER ANLATIYOR-4 (2010)
36
.. konulmasını karşı ..
.. konulmasına karşı ..
58
-1925’den beri-
(?)
(Hz. Üstâd’ın Isparta’ya sürgünü 1927)
67
.. seiğimiz ..
.. seçtiğimiz ..
69
Refik arkadaşım ..
(?)
Refikim (arkadaşım) ..
72
.. amfi ..
.. anfi ..
83
(fotoğraflar)
(Yazının sonu başa .. konulmuş)
97
.. anlamaya ..
.. anlatmaya ..
97
ÜSTAD İMAMLIĞI
ÜSTÂD’IN İMAMLIĞI
99
.. Bolvadinli Taktaklar’ın ..
(Yer ve isim belirtilmesi uygun olmamış! Gelecek baskıda kaldırılsa iyi olur bence.)
102
“İyi madem” dedim bende.
“İyi mâdem” dedim ben de.
103
.. haklın coşkun ..
.. halkın coşkun ..
119
(fotoğraf)
(Fotoğraf, Hasan Can’a âid değilse konulmasa idi dahâ iyi olurdu.)
130
.. Ulus meydanında rastladım Hüseyin Küleci’yi.
.. Ulus meydanında rastladım Hüseyin Küleci’ye.
133
.. Üstâd’a yaşlaştırarak ..
.. Üstâd’a yaklaştırarak ..
133
.. has şâkirtleri ..
.. has şâkirdleri ..
152
.. onun yayında ..
.. onun yanında ..
168
, .. yaslamış ..
, .. yaslanmış ..
216
1923-1925
1923-1926
225
Ve var sende, ..”
Ne var sende, ..”
225
.. zahmetli ve külfetti ..
.. zahmetli ve külfetli ..
228
.. göğüs gerek ..
.. göğüs gererek ..
240
.. gölgesine ..
.. gölgesinde ..
252
Konuşmamım ..
Konuşmamın ..
258
.. geri iâde edilmiş.
.. geri gönderilmiş.
.. iâde edilmiş.
275
.. muhâfaza edemezsen ..
.. muhâfaza edemezsem ..
287
Otobüs vardı ama o gitmek için ..
(?)
288
.. göremeye ..
.. görmeye ..
302
Senirkentli, Ethem Tola isimli bir milletvekili ..
(1939-50 yıllarında, bu isimde bir belediye başkanı var http://www.senirkent.bel.tr/node/77  ama “milletvekili” bulamadım. Dr. Tahsin Tola ile karıştırılmış olabilir mi?)
327
Uzun bir yolculuktan sonra Sibirya’ya, Kosturma şehrine gönderiliyor..
(Kosturma’ Sibirya’da değil Rusya’nın Avrupa tarafında..) http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/109-uestad-sibiryada-kald-m
327
“Van, Celfa, Tiflis, Kiloğrif, Kosturma”
“Van, Culfa, Tiflis, Kologrif(Kologriv), Kosturma(Kostroma)” http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/97-said-nursi-ve-kolorif
333
Üstad 1926 senesinde Barla’ya gelince, ..
Üstad 1927 senesinde Barla’ya gelince, ..
337
.. Moran köyünce ..
.. Moran köyünde ..
355
.. kemâl-i akılından ..
.. kemâl-i aklından ..
 
 

AĞABEYLER ANLATIYOR-5 (2011)

 

7
Bu zorlu çalışmanın
Bu zorlu çalışmanın
10
“Yeri Göğü Yaratan, …”
Şiir, S. Cemil Yalkut’a âid.. Dipnotla belirtilse iyi olur. http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/yweboku.asp?sayfa=12&yid=2
15
Ulu Câmiinde cemâatle
Ulu Câmi’de cemâatle
19
Ulu Câmii’nin
Ulu Câmiin
20
içimden bir yangın
içimde bir yangın
21
Mustafa Kırış
Mustafa Kırıkçı
23
Biz de bir şey
Bizde bir şey
23
Bu safha
Bu safha
52
1904
1914 / s.54’de 96 yaşında olduğunu söylüyor!
54
1926’da Nur talebesi oldum.
Verdiği târih gerçeğe pek uygun düşmüyor.. En erken 1927 olabilir.. Üstâd’ın Barla’ya gelmesi 1 Mart 1927http://www.risaletashih.com/index.php/tashih-cesitlemeleri/190-barlada-telife-balama-tarihi
57
olduğu başındaydı
olduğu gibi başındaydı
67
olarak bununduk
olarak bulunduk
71
at
83
Biz bir merdivenlerden çıktık.
Biz bir merdivenden çıktık.
Biz merdivenlerden çıktık.
96
Meğer
   Üstâd ve
Meğer Üstâd ve
105
kalıp
kalkıp
112
istişârelerle-tâbir câizse-bir merkez
istişârelerle - tâbir câizse - bir merkez
120
vaziyette görüyordu
vaz‘iyette görüyordu
131
unvânı
unvânı
138
Ulu Câmiine
Ulu Câmi’e
141
Rahmetli baban
Rahmetli babam
146
halı namaza
halıda namaza
halı seccâdede namaza
155
Beni bir gün beni
(beni) mükerrer
163
hancılık-bugünkü anlamda otelcilik-yaptığı
hancılık - bugünkü anlamda otelcilik yaptığı
163
Çöllüoğlu vadı
Çöllüoğlu vardı
164
o yaşlarda-uzaktan da olsa-bu
o yaşlarda - uzaktan da olsa - bu
198
Ulu Câmii imamlarından
Ulu Câmi imamlarından
Ulu Câmî imamlarından
Ulu Câmiimamlarından
201
İbrahim Ethem Talas
Mükerre olabilir mi?.. Sanki dahâ evvel okudum gibi!..
206
93 (1877)
93 (1877-78)
225
diyordun y,
diyordun ,
249
üç-dört sat
üç-dört sâat
253
emekli olduktan sonra tekrar Yalvaç’a dönüyor Galip Bey. Emekliliği Barla’da geçmiştir.
Burası biraz muğlak gibi?.
258
Köyle
Köye
261, 264
1896 yılında dahâ 21 yaşlarında iken
Keşke yazılı bir kayda rastlanabilseydi!..
Buradaki târih ve yaşla ilgili sayıların gözden geçirilmesi gerekiyor. 1896’da Bitlis’de bulunuyor. O târihde Erzincan’a filân gittiğine dâir bir bilgiye şahsen rastlamadım. Hem o târihde Bedîüzzamân 18 yaşında bulunuyor (1896-1878=18).
21’de yanlışlık yoksa o vakit 1896’nın 1898/99 olması gerekir.
Ahmed Râmiz D.H.Örfî’nin ikinci baskısının önsözünde, “Dahâ İstanbul’a gelmeden Van’dan, Bitlis’den, Siird’den, Mardin’den, Erzurum’dan defaatle nefy olundu.” ibâreleri bulunuyor. (1950’lerin ortalarında yapılan teksirde ‘Siird ve Erzururum’ yok.)
Bir ara Tâhir Paşa ile araları açıldığında oralara gitmiş olabilir (mi?).
263
Zeki Paşa’nın mâhiyetinde
Zeki Paşa’nın maiyyetinde
266
21 yaşlarındayken
(?)
274
anlımdan
Alnımdan
290
Gümüşsuyu
298
geri dönüş gemileri yakar
(?)
327
Birde ne göreyim!
Bir de ne göreyim!
332
ortası delik ikibuçuk liralardan
(?)
ortası delik ikibuçuk kuruşlardan
Ortası delik 2.5 kuruşları (100 para) hatırlıyorum ama ortası delik lira ne gördüm, ne duydum!..