Perşembe, 19 Kasım 2009 18:03

ذوالفقار  ENVÂR NEŞRİYÂT, 1995

 
Sahîfe
Kaynaklar
Farklılık    
Elyazması matbû’ ذوالفقار
Sahîfe
1/5
ذوالفقار Teksir
أساسى
أساس
9/7
 
جزؤى
جزؤ
22/13
49, 96
أكواع
أكوع
55/17, 95/8
68
حزمه
حُزَيْمَه
71/17
83
عالميله
عامليله
84/12
83
مشهور
 و مشهور
84/16
90
طريقده
طرقده
91/5
115
عَمْرك
عَمْرِوك
113/17
125
بشير
بشر
122/14
125
حجبيه
حجبى
130/15
139
نضر
نضير
135/10
140
اِلْاِلْبَا
ايليا
136/12
 
سعير
ساعير
140/7
146
جزاير
جزائر
141/17
 
ايده لر
ايدلر
142/1
 
أنوارى
أنوار
142/1
 
Yuhanna İncili
اون آلتنجى
اون ايكنجى
143/8
 
 ذوالفقارTeks.
اولارق
اولاوق
144/14
152
يزن
زين
148/5
 
حميرى
حمير
149/1
155
افعا نجران
افعاسيه نجران
151/1
159
قبله
قبيله
154/11
161
مديوملر
 مديونلر
156/16
 
تسلميتله
        (silik)   تسلمتله
157/16
171
جمعيت خاطرى
جمعيتِ خاطرى
165/17
183
عامى
عاعى
177/1
 
   اڭلاشيلديكه
اڭلاشيكديكه
185/15
 
(مشترى) دن
(مشتر) يدن
192/16
 
عمومي يى
عمويى
200/12
216
قطعى
قاطع
208/6
218
ايده رك
ايدرك
211/3
221
أشرف
اشراف
213/16
 
 آلدانماز
آلدانما
226/9
264
 الهي يه
الهيه
252/7
54 Tek.
69 Mat.
سوزلر
          
مشعر
 ، مشعرِ
253/5
266
 ذوالفقارTeks.
كلّيه يه
كلّيه
254/11
271
ايتمه سه
ايتمسه
258/14
273
بولنما سى
بولنمسى
260/12
 
حاشيه
حاشيه (۱)
263/15
278
يتشمه ديگى
يتشمديگى
265/8
78 Mat.
سوزلر
سخاوت ، جود
سخاوت جود
265/11
 
جمال ، حسن
جمالِ حسن
265/11
 
مجيب
مجب
266/4
 
شو
ثو
274/9
 
أساسى
أساس
274/9
290
 ذوالفقارTeks.
غايه لر
غايتلر
275/10
87 Mat.
سوزلر
خاير
خير
279/12
 
قادر
قدير
281/10
 
 ذوالفقارTeks.
قادير
 
ايشلييور
ايلشليور
283/14
 
 تشهيركاه
تسهيركاه
290/4
322
داهيءِ حكمت
داهي حكمت
305/3
322
 نقليه
تقليه
305/5
322
نقلدر
نقليدر
305/5
337
الكريم
 كريم
319/4
115 Mat.
سوزلر
 صفات
صفت
319/6
340
 ذوالفقارTeks.
يازاجغم
يازه جگم
321/17
340
اقوتديره جغم
اقوتديره جگم
321/17
 
يگرمى آلتنجى
يگر آلتنجى
323/2
355
كبى
مشهود
336/15
128 Mat.
سوزلر
كبى
336/15
365
 ذوالفقارTeks.
بَعْثُ بَعْدَالْمَوْته
بَعْثُ بَعْدَالْمَوْتِ
347/11
368
اختصارًا
 اختصرًا
351/5
372
جزؤى
 جزؤ
355/7
372
اوهام و شبهات
اوهام شبهات
355/13
446 Mat.
سوزلر
قوت و
قُوّتِ و
356/6
454 Mat.
مجهوره
مهجوره
364/15
456 Mat.
تمزله يوب
تميزلييوب
367/9
 
(B.T.)-1
ثقيل (آغير) ، خفيف ثقيل ، خفيف
ثقيل ، آغير
372/6
462 Mat.
سوزلر
ايجازكارانه
اعجازكارانه(birincisi)
376/2
 
 
فرعون لشمش
فرعولشمش
382/14
409
 ذوالفقارTeks.
منافىءِ حسّ
منافى حسّ
387/5
479 Mat.
سوزلر
قصّاتى
قصّتى
395/3
484 Mat.
زمينڭ
زمينى
401/13
 
لطائف
لطائفِ
407/12
501 Mat.
 جزئنڭ
جزؤنڭ
421/9
501 Mat.
منافىءِكمال
منافىِ كمال
422/4
 
علم
علمِ          
430/13
463
 ذوالفقارTeks.
طولابى
طََوْلايى
435/15
514 Mat.
سوزلر
دولابى
520 Mat.
مبدأى
مبدأ
443/12
521 Mat.
قادر
قدير
445/2
 
 
أمر
آمر
448/13
 
 ذوالفقارTeks.
طبقه
طبقهِ حشرن
449/9
525 Mat.
سوزلر
486
 ذوالفقارTeks.
معارضه
معارضيه
456/12
 
 
أوامر
أومرِ
457/5
488
 ذوالفقارTeks.
حاضرى
ماضى
457/14
 
 
سماء
سماءِ   
458/6
410
S.(Y.A.2001)
بو يورولماز
و يورولماز
467/4
505
 ذوالفقارTeks.
شمدىيه
شمدى
473/15
510
(ع.م)
(م.ع)
479/3
516
مشهوره
مشهورهِ
484/2
517
 مترو
متر
485/9
535
بر زِرْهْ 
زِرْهْ
502/3
308 Mat.
سوزلر
154 Mat.
سوزلر
تلميذ
تيلميذ
515/3
 
 
تجاوزات
تجازات
517/6
 
 
كره
كرّه    
523/10
568
 ذوالفقارTeks
جزؤِ
جزؤىِ
532/6
581
زلزال
زلزل
544/7
906 Mat.
سوزلر
آغرى
آگرى
560/3
 
 
جزؤى
جزؤ
581/8
223
Şua'lar (Y.A.2001)
akabinde
عقيبنده
582/11
 
 
رساله
ساله
587/1
635
 ذوالفقارTeks
قلبه
قلبمه
592/3
680
ئلينده
أيلينده
636/15
 
 
 سكّاننى
سكاننى
639/2
700
 ذوالفقارTeks
     ..، بر قلمله بيڭ نسحه يازانى...  نورجى آرقداشلرينى...  ذوافقارڭ... 
 ..، بو مجموعه يى يازان و باسطرانلرى... رسالهء نور طلبه لرينى... بو مجموعه نڭ...
653/4
 
(B.T.)-1:
 
“İşte: 


(ilâ âhir.)

İşte şu âyette bütün hurûf-i hecâ mevcûddur. Bak ki, sakîl, ağır bütün aksâm-ı hurûf berâber olduğu hâlde, selâsetini bozmamış; belki, bir revnak ve muhtelif tellerden mütenâsib, mütesânid bir nağme-i fesâhat katmış. Hem, şu lem’a-i i’câza dikkat et ki, hurûf-i hecâdan yâ ile elif en hafîf ve birbirine kalbolduğu için iki kardeş gibi herbirisi yirmibir kere tekrârı var. م ile ن Hâşiye birbirinin kardeşi ve birbirinin yerine geçtiği için herbirisi otuzüçer def’a zikredilmiştir.  ص , ش , س mahreççe, sıfatça, savtça kardeş oldukları için herbiri üç def’a; غ , ع kardeş oldukları hâlde, ع dahâ hafîf altı def’a, غ sıkleti için yarısı olarak üç def’a zikredilmiştir…” ve ta’kip eden kısımda, “hafif”, “sıklet”, “sakîl” kelimeleri tekrar ettiğ hâlde “ağır” kelimesi geçmemektedir. Kanâatimce bu kelime, “sakîl”in Türkçesi olarak parantezde zikredilmiş olmalıdır. Parantezden sonra da, -mevzûun siyak ve sibâkından- “hafîf” kelimesin bulunması mukadder görülmektedir. Yoksa muvâzene bozuluyor. Okuyucunun ferâsetine mi bırakılmıştır, bir kâtip hatâsı olarak atlanmış mıdır!?.. Enine-boyuna araştırılması gerek!...

 
Mukadder cümlenin şöyle olması kuvvetle muhtemeldir: “Bak ki, sakîl (ağır), hafîf bütün aksâm-ı hurûf berâber olduğu hâlde, selâsetini bozmamış;…”. Ya da şöyle: “Bak ki, sakîl, hafîf bütün aksâm-ı hurûf berâber olduğu hâlde, selâsetini bozmamış;…”
 
 
 B. TUNÇ