Pazar, 16 Kasım 2008 07:55

EMİRDAĞ LÂHİKASI (Y. Asya, 1998)

116/sn müdâfîsi(Y) // mutfîsi  مطفيسى/Envâr Neşriyat, Os.Emirdağ-I ; Y.Asya,2007:232 (mutfî: söndüren)

  

249/1 yirmi-beş sene (Y) // beş sene / Mufassal T.H. 1998, s.1213 (Muhammed Numan Özel)

306/13 masûniyet (Y) // mesnûniyyet   مسنونيت  / Envar N., Os.Emirdağ-II (mesnûn: sünnet olan şey, gelenekleşmiş)

  

369/35 tutulmasına (inkisâfına) (Y) // inkişâfına / T.Hayât

EMİRDAĞ LÂHİKASI (Y. Asya, Ekim 2007) tashih-tavzih çalışması: B.Tunç

Sözler,2004’ün “Takdim” ve “Bedîüzzaman Kimdir?” bölümleri için serdedilen mülâhazalar burada da geçerlidir.

411/ dipnot1.    Biz (Y) // Bizi (Mehmed Özdürgen, İzmir)415/17              akirtleri (Y) // şâkirdleri (Mehmed Özdürgen, İzmir)

490(218. Mek.) yirmi beş (Y) // beş / Mufassal T.H. 1998, s.1213 (Muhammed Numan Özel)

597/13               masûniyet (Y) // mesnûniyyet   مسنونيت  / Envar N.,Os.Emirdağ-II (mesnûn: sünnet olan şey, gelenekleşmiş)

691/18, 693/2 Sevr (Y) // Hirâ / http://www.risaletashih.com/index.php/tesbtler/91-soezler-2004-yen-asya 

717/3                tutulmasına (inkisâfına) (Y) // inkişâfına / T.Hayât

“Sözler,2004”ün eklerine âid mülâhazalar burada da geçerlidir.

 
B. TUNÇ