MUHÂKEMÂT (Y. Asya, 1998)

 

5/42 on beş (?) // (Dahâ fazla, 30-40) 6/3   1876 (Y) // 187816/2 nev-i beşer (Y) // nev’-i beşer

21/3 âkıl (Y) // akıl

24/23 hiç kaptan arasında (?) // kaptan arasında hiç / 1327 baskısı24/hş birisi (Y) // bir Kürd / 1327 baskısı

24/hş tekâmül (Y) //
temâyül / 1964 baskısı

Not: Buradaki şiir; Kahriyyât’ın 1908 Mısır baskısında bulunmuyor!

25/2 iktihâmına bedel (?) // iktihâmına (tehlikeye atılma)(?) bedel / 1327 baskısı 25/10 küll-ü vâhid (?) // külli vâhid
İbârenin 1327 nüshasında yazılışı "كلّ واحد".
(Nâhid Topaloğlu'nun; "Kelime Fârîsî bir tamlama değil. 'her bir(i)' anlamında Arabca bir ifâde. 'külli vâhid' yazılması dahâ uygun" görüşüne katılıyorum.. / B. T.) 

2526 mücerredât-ı sırfa (Y) // mücerredât-ı sırfe 28/26 mülhim-i hakîkat (?) // mülhem-i hakîkat / Os. teksir Hakîkat Çekirdekleri (*) 31/9 zerâfet (Y) // zarâfet

34/35 avzen (?) // avzen(1)/ (1): Kürdçedir / 1327 baskısı

37/4 mübalâga (Y) //
mübâlaga

38/1 mahsûse (Y) // mahsûsa

39/4 taraftar-ı nefis (Y) // tarafdâr-ı nefs

44/25 şekâvet (Y) // şekāvet

45/5 affolunmaz (Y) // afvolunmaz, afv olunmaz

45/25 gayr-i mahduta (Y) // gayr-i mahdûda, gayr-i mahdûde

60/28 zemin zevciyle (Y) // zemin [semâ' ile] zevciyle / 1327 baskısı

64/24 bürhan-ı Sâni (Y) //
bürhân-ıSâni’

68/20 def-i fesad (Y) // def’-i fesâd

71/2 istihzâr (Y) // istizhâr

75/15 Arab-ı bedeviye (Y) // A’râb-ı bedeviyye / 1964 baskısı

 
109/19 malteka (?) //
mültekā/ 1964 baskısı

115/5 ifham (Y) // ifhâm (“he” ile)

120/15 delâil-i Sâni (Y) // delâil-i Sâni’

121/10 arz (Y) // arzû

125/14 afekiye  (Y) // âfâkıyye

134/19 tabîatta (Y) // hakîkatte / 1327 baskısı

159/15 iştiyâken (Y) //
iştiyâkan / 1964 baskısı

159/sn mu’cizât-ı (Y) // mu’cizâtı / 1964 baskısı163/(Besmele'den sonra "Küçük birâderim Abdülmecîd'in takrîzidir" başlığı altında 4 sayfa kadar dahâ var.) / 1327 baskısı

166/10 zayıf (Y) // zaîf

176/sn fayda (Y) // fâide

 (*): Bknz: http://www.risaletashih.com/index.php/ihzariye/218-mulhimmimulhemmi 

     

(Y): yanlış          (?): tetkîki/îzâhı

B.Tunç